Agidens: ontwerpen elektrische systemen

Om meer grote schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, werkt Rijkswaterstaat op dit moment hard aan de realisatie van een zogenaamde 3e kolk (het gedeelte tussen twee sluisdeuren) aan de oostelijke zijde van de Prinses Beatrixsluis, tussen de bestaande kolken en bedrijvenpark Het Klooster van de gemeente Nieuwegein. Deze extra kolk heeft als doel de doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer te bevorderen. Daarnaast worden de reeds bestaande kolken 1 en 2 onderworpen aan een renovatie.

Bij deze operatie zijn een flink aantal partijen betrokken. Een van deze bedrijven is onze partner Agidens. Agidens is een van oorsprong Belgisch bedrijf dat zich buigt over adviesvraagstukken op het gebied van Engineering. In totaal telt Agidens wereldwijd zo’n 450 medewerkers die zich met name concentreren op de markten: Life sciences, Infra automation, Tank terminals, Food & beverage en Chemicals. In deze markten bieden zij de expertise in o.a. Process & Mechanical, Elektriciteit & Instrumentatie, Control systems, MES en Compliance. Agidens heeft ons gevraagd hun binnen het Prinses Beatrixsluis project te ondersteunen met onze kennis en expertise op het gebied van zowel Elektrotechniek als Industriële Automatisering.

Vanuit Wepro is onze collega Danny aan het werk voor de vestiging Gorinchem, afdeling Infra Automation. Hier werkt hij aan het project ‘Prinses Beatrixsluis Nieuwgein – Aanleg 3e kolk en renovatie kolk 1&2’.

Als Senior Hardware engineer richt Danny zich op het ontwerpen van diverse elektrische systemen die zullen worden ingezet voor zowel de nieuwe kolk als voor de renovatie van de reeds bestaande kolken 1&2. Denk hierbij aan het ontwerp van een systeem voor de niveaumeting van het water binnen en buiten de sluiskolken; assistentie bij de opzet van de voedingssystemen (op middenspannings- en laagspannings-niveau); het ontwerp van het systeem voor de scheepvaartseinen en het uitvoeren van een bliksemrisicoanalyse voor alle gebouwen en objecten op het Prinses Beatrixsluis complex.

Vanuit Rijkswaterstaat worden er strikte eisen gesteld aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de diverse systemen in dit complex. Dit maakt het ontwerp van deze systemen erg uitdagend!