Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (duurzaamheid) bekijkt Wepro vanuit de 3 P’s. Voor Wepro betekent duurzaamheid meer dan alleen het reduceren van CO2, ook willen wij op een duurzame manier omgaan met onze collega’s en stellen wij lange termijn doelen.

People

We zijn een betrouwbare werkgever, waarbij onze collega’s centraal staan. Wij gaan voor de lange termijn binding. Daarnaast focussen we ons op de continue ontwikkeling van onze collega’s. Ons uitgangspunt hierbij is zij dat het best tot hun recht komen als zij zich ontwikkelen en trots zijn op zichzelf en Wepro.

People
Planet

Planet

Wepro heeft zich gecommitteerd aan de reductie van de CO2 uitstoot, dit geldt niet alleen voor Wepro zelf, maar ook voor haar ketenpartners. Wepro is op dit moment gecertificeerd volgens de prestatieladder niveau 3. De CO2-reductie realiseren wij door ons wagenpark stapsgewijs te vervangen voor elektrische auto’s. Daarnaast zijn een aantal van onze vestigingen verhuist naar kantoren die CO2 neutraal zijn.

Prosperity

We richten ons op de continuïteit van onze dienst en onze opdrachtgevers. Dit staat voor ons hoger dan korte termijn gewin. Groei is voor ons geen doel op zich, maar zorgt wel voor vergroting van onze mogelijkheden en het fundament. Wij gaan voor autonome groei en dat betekent dat wij op eigen kracht willen groeien. Kwaliteit, ontwikkeling en welzijn is voor ons de basis, hiermee vallen we terug op ons grootste doel: het creëren van continuïteit.

Profit

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder wil bedrijven stimuleren om hun eigen CO2-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en vervolgens doorlopend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om niet alleen die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren, maar de verworven kennis ook transparant te delen, zodat gezamenlijk gekeken kan worden naar initiatieven en mogelijkheden om de totale uitstoot verder terug te dringen.

Wepro is sinds 2015 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Voor ons is deze certificering op twee manieren een belangrijk instrument: enerzijds om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen voor inzicht en bewustwording, anderzijds om aan de hand daarvan de uitstoot terug te brengen. Dit instrument helpt ons zo onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij zien immers de noodzaak en mogelijkheden tot energiezuiniger werken binnen onze bedrijfsvoering. Bekijk hier ons huidige certificaat.

Lees hier meer informatie over ons beleid.

2022: 2,16 ton CO2 per medewerker (-35,82% tov 2019)
2021: 2,06 ton CO2 per medewerker (-56,99%)
2020: 2,10 ton CO2 per medewerker (-50%)
2019: 4,13 ton CO2 per medewerker (-5,92%)
2018: 3.99 ton CO2 per medewerker (-9,11%)
2017: 4.39 ton CO2 per medewerker (-1,3%)
2016: 4.44 ton CO2 per medewerker (-3,5%)
2015: 4,60 ton CO2 per medewerker (-3,4%)
2014: 4.76 ton CO2 per medewerker (start meting)