Elektrotechniek

Alessandro Volta’s batterij, Michael Faraday’s elektromotor en dynamo, de wet van (Georg) Ohm, de gloeilamp van Thomas Edison of de telefoon van Alexander Graham Bell; er zit een hele geschiedenis achter ons stopcontact. Onze industrie profiteert elke dag nog van het onderzoek naar de beweging en stroming van de zo belangrijke elektronen, die onmisbaar zijn geworden voor onze samenleving.

Onder elektrotechniek vallen de industriële installaties die niet kunnen werken zonder een kundig elektronisch ontwerp of de juiste besturing. Dit zowel in de theorie als in de praktijk. Wij ontwerpen en integreren innovatieve concepten en oplossingen op het gebied van elektrische systemen, -apparatuur en -installaties. Ook op het gebied van werkvoorbereiding en projectmanagement kunnen wij van dienst zijn. De engineers van Wepro zorgen ervoor dat die elektronen de energie, signalen of data sturen naar waar het op dat moment benodigd is, waar dan ook ter wereld! Deze werkzaamheden vervullen wij:

E&I Engineering

 • Input ten behoeve van feasibility studies, conceptual design, basic design en detail engineering vanuit elektrotechnische oogpunt;
 • Opstellen van single lines, cause & effect diagrammen, (mede)opstellen van P&ID’s, instrumentatielijsten met bijbehorende datasheets en/of block diagrammen;
 • Ontwerpen opstellen waarin kabellijsten, junction boxes, RIO-panelen, panel layouts, wiring diagrams, hook-ups en andere instrumentatie worden bepaald;
 • Opstellen van protocollen voor Factory Acceptance Tests en Site Acceptence Tests, inbedrijfstelling en ‘turnarounds’;
 • Opstellen van ‘scope of work’ ten behoeve van onderaannemers;
 • Bepalen van ‘Hazardous Areas’ en zonering;
 • Review van ontwerpen (van derden);
 • (Mede) ontwerpen van verdeelinstallaties, bepalen van kabellengtes, diameters, kabeltypes, aarding en bliksembeveiliging, kabelgoten en ladderbanen.

Projectleiding

 • Begeleiden van het aanbestedingsproces, ontwerpproces en de inbedrijfstelling met als doel een veilige en economische uitvoering, terwijl het voldoet aan de eisen van het procesontwerp, de werking en een onderhoudsplan;
 • Technische en financiële controle en afhandeling van projecten naast kostenopvolging, rapportage en claims;
 • Samenstellen en aansturen van diverse projectteams en het organiseren van projectmeetings; aanvraag van werkvergunningen en het opstellen van TRA’s (Taak Risico Analyses);
 • Opstellen van projectplan, projectprocedures, instructies en VGM-plan, het houden van toolboxmeetings;
 • Controleren of werkzaamheden zijn/worden uitgevoerd conform specificaties;
 • Projectmeeting met de (eind)klant en contractors over het projectplan, voortgang, planning en VGM-zaken.

Werkvoorbereiding

 • Vertalen van ontwerp naar praktijk, waarbij rekening wordt gehouden met budget, kwaliteit, planning en VGM-onderwerpen;
 • Toepassen van component- en productkennis ten aanzien van gebruik in explosieveilige omgevingen;
 • Toepassen van (elektro)technische normen en richtlijnen conform wetgeving;
 • Advies en toetsing op juiste toepassing van Ex-materiaal;
 • Bepalen kabelrouting, kabelgoten en ladderbanen;
 • Aanvragen van offertes, technische controle op lopende projecten naast opstellen van meer-minderwerk en aansturing van (de planning van) monteurs.

CAd design

 • E&I-ontwerpen opstellen middels CAD-software aan de hand van technische specificaties en projectgegevens;
 • Ontwerpen conform EMC en ATEX;
 • Bepalen kabelrouting.

Onze projecten