Industriële automatisering

Zonder elektriciteit zijn wij nergens meer. Minstens zo belangrijk is de software die ervoor zorgt dat alle ‘stromen’ zich op de juiste manier gedragen. Industriële automatisering is de toepassing van automatiseringstechnologie en -systemen om industriële productie- en bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Deze technologieën omvatten computers, robotica, sensoren en andere systemen die complexe taken en processen kunnen automatiseren, waardoor de productiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de productie worden verbeterd. Binnen de industriële automatisering verrichten wij zowel het elektronische ontwerp als de software van de te besturen applicaties. Ook inbedrijfstelling en het begeleiden van projecten valt binnen de scope.

Ons team Industriële automatisering houdt zich dagelijks bezig met ontwerpen, programmeren, inbedrijfstellen en vernieuwen van besturingssystemen. Wij zorgen ervoor dat installaties, machines en operators dag in, dag uit kunnen draaien. Deze werkzaamheden vervullen wij:

Hardware Engineering

 • Opstellen van een basic design of functioneel ontwerp
 • Engineering en detailontwerp van besturingsinstallaties door middel van CAD-systemen waaronder EPLAN, AutoCAD, ELCAD en Engineering Base
 • Efficiënt gebruikmaken van ontwerptooling om zo ontwerpprocessen te versnellen en verbeteren

Projectleiding en lead engineering

 • Sturing op hoofdlijnen in plaats van details
 • Partner op strategisch niveau
 • Leidinggevende capaciteiten om teams aan te sturen
 • Verantwoordelijkheid om projecten tot een goed einde te brengen

Werkvoorbereiding

 • Vertalen van ontwerp naar praktijk, waarbij we rekening houden met budget, kwaliteit, planning en VGM-onderwerpen
 • Toepassen van component- en productkennis binnen de elektrotechniek
 • Productie en procesoptimalisatie door het toepassen van methodieken zoals Lean Six Sigma en Value Stream Mapping tot het ontwikkelen van productietooling en Werkplek Instructies (WPI)
 • Toepassen van (elektro)technische normen variërend van NEN3140, NEN60204-1, NEN61439
 • Advies en toetsing op veiligheid middels kennis van SIL en PL

software Engineering

 • Softwareontwerp op basis van P&ID’s, functioneel ontwerp en procesflowchart
 • Koppeling naar bovenliggende systemen zoals een ERP-systeem
 • Kennis van ontwerpmethodieken zoals S88, ISA95 en PackML
 • Softwareontwerp voor SCADA, (soft) PLC’s en HMI’s op platforms van onder andere Siemens, Rockwell en Beckhoff
 • Applicatieontwerp voor realtime processen middels .NET-talen

Commisioning & service engineering

 • Afnames van installaties over de gehele wereld
 • Onderhoud en optimalisatie van DCS-, PLC/SCADA- en HMI-systemen
 • Implementeren van hardware- en software-upgrades
 • Praktische en normtechnische kennis zodat werkzaamheden veilig en correct worden uitgevoerd

Onze projecten