Over Wepro

wepro visual

base to connect

Wij verbinden de kwaliteiten van onze collega’s aan de projecten van onze opdrachtgevers. Onze team- en accountmanagers zijn het startpunt van deze verbinding. Zij weten enerzijds waar de behoefte van onze opdrachtgevers liggen en kennen anderzijds de kwaliteiten van onze collega’s. Op deze manier bieden we collega’s telkens een nieuwe uitdaging en helpen we onze opdrachtgevers met de tijdelijke vraag naar kennis en capaciteit. Dit noemen we base to connect.

Missie

Wepro gelooft in duurzaamheid. Dit wil zeggen: lange termijn relaties met haar collega’s, opdrachtgevers en partners en bovendien op een solide en verantwoorde wijze. Vanuit een gezonde en positieve bedrijfsvoering waarin autonome groei een wens is, geen noodzaak. Bovendien vanuit een veilige milieubewuste en bovenal plezierige (werk)omgeving.

Missie Wepro
Visie Wepro

Visie

Richting collega’s draagt Wepro substantieel bij aan zelfontplooiing. Zowel op technisch als op menselijk vlak vanuit een onderliggende persoonlijk ontwikkelplan en talentenscan. Als vaste werkgever bieden we onze collega’s zekerheid, maar ook de afwisseling in projecten en flexibiliteit om samen te bepalen welk ontwikkelplan passend is.

Richting opdrachtgevers zijn we de vaste partner voor capaciteit, kennis en flexibiliteit. De ontwikkeling die wij aan onze vakmensen bieden zorgt dat we voor een hoge kwaliteitsstandaard staan. Samen plannen maken voor de middellange termijn vanuit een win-win gedachte, waarin een oprechte samenwerking aan de basis staat.