Heynen Systems: efficiency door automatisering

Heynen Systems is in 1986 opgericht en produceert Tricover; een systeem waarmee bij bedrijven over de hele wereld hoezen over kussens en matrassen worden geplaatst. De matras wordt eerst uitgelijnd, daarna wordt de topper ingehoest in een sok en vervolgens dichtgelast. Deze hoezen waren voorheen van katoen, maar worden nu van recyclebaar garen gemaakt. Dat is de wens van de klanten. “De kracht van ons is de combinatie; we maken van garen een hoes en leveren daar ook de inhoesmachine bij”, aldus Chris en Dion Heynen. 

Efficiency door automatisering

Collega Jos Brouwer ondersteunt sinds april 2022 projectmatig bij Heynen. De eerste opdracht die Jos kreeg, was om een deel van de machine verder te automatiseren. “We wisten dat er mogelijkheden waren om efficiency te behalen door verdere automatisering”, zo vertelt Dion. Chris vult aan: “De  hoes wordt nog handmatig uit de machine gehaald. Onze wens was om hiervoor een elektrisch aangedreven rollerband te ontwikkelen”.

Omdat de kennis binnen Heynen op dit punt niet voorhanden is, besluiten Chris en Dion om externe capaciteit in te huren voor dit vraagstuk. “We hadden in 2019 al eens projectmatige ondersteuning gekregen van Wepro voor een ander project, dus de contacten lager er al”, aldus Chris.

Op basis van de beschrijving van het project, wordt collega Jos Brouwer voorgesteld. Jos is een ervaren collega met de gewenste software-achtergrond. Jos maakt kennis met vader en zoon Heynen en wordt vervolgens ingezet op dit project. “De specificatie en documentatie van de machine was op dat moment vrij beperkt beschreven. Ik heb eerst de beschikbare software geëvalueerd, vervolgens een plan gemaakt hoe te komen tot de gewenste uitvoering. Het resultaat is dat de machine voortaan zoals gewenst wordt uitgerust en geleverd”, aldus Jos.

Vervolgprojecten

De samenwerking bevalt beide partijen dermate goed dat er een nieuwe opdracht volgt. “Dit project betreft het plaatsen van een zogeheten “line controller” op de matrasinhoesmachine. Deze heeft tot doel om de communicatie te verzorgen tussen het invoer- en uitvoerstation. Zodat het proces letterlijk gestroomlijnd plaatsvindt en volledig automatisch zonder extra menselijke handelingen zoals voorheen het geval”, aldus Dion.

Jos licht nader toe: “De moeilijkheid is dat de invoer- en uitvoer volledig asynchroon plaatsvinden. Ik heb daarom de sequences (schakelingen) bekeken van het inhoezen, de aanvoer van matrassen maar ook de uitvoer van de ingehoesde matras. Vervolgens heb ik geanalyseerd hoe deze processen aan elkaar gelinkt zijn en heb ik aan de hand van blokschema’s uiteindelijk de verbanden geëxtraheerd.  Hoe zit de structuur in elkaar, welke stappen worden daarbij genomen en wat gebeurt er nou in elke afzonderlijke stap. En natuurlijk dit alles vertaald in de bijbehorende software”.

Na deze toepassing te hebben geïmplementeerd, werd het tevens mogelijk om meerdere opties aan de machine toe te voegen. Denk hierbij aan een labeler om etiketten aan te brengen. Ook zeer goed nieuws is het feit dat Jos de software zodanig heeft ontwikkeld, dat ook eerder geleverde machines zonder al te veel aanpassingen een upgrade kunnen krijgen (backwards compatible), op maat en naar wens van de afzonderlijke afnemer. Feitelijk spreek je dan over klantspecifieke en dus unieke machines. 

Overigens, door de software update wordt het nu ook mogelijk om meer inzicht te krijgen in alle details tijdens het productieproces. Jos vervolgt: “Wanneer er stilstand heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld een “botspreventie”, wordt dit ook als zodanig geregistreerd. Het wordt daardoor in detail mogelijk om calamiteiten te traceren en te evalueren”.

Het derde project waar collega Jos zich op gestort heeft, is een verbetering tijdens het vouwproces. “Tricover wordt verkocht in bundels. De vouwmachine maakt van een rol Tricover bundels. Deze bundels worden vervolgens in de inhoesmachine gebruikt door onze afnemers van deze machine. De wens van onze klanten is om dit proces te versnellen, zodat er meer “output” per uur gegenereerd kan worden”, aldus Chris.

“Ik heb me verdiept in de werking van dit proces en zag dat een betere afstemming van de software-matige handelingen tot de mogelijkheden behoorde. Daarin waren wachttijden zichtbaar, Deze heb ik geëlimineerd door wat aanpassingen te doen in de timing van de pneumatiek. Daarmee is de machintetijdcyclus teruggebracht van 14 naar 8 seconden. En kunnen we dus bijna het dubbele produceren in een tijdseenheid”, aldus een glunderende Jos.

“Jos is inmiddels een klein jaar binnen ons bedrijf projectmatig actief en heeft intussen meerdere creatieve oplossingen weten te realiseren, waar wij erg content mee zijn. Zeker in een fase waarin goede vakkrachten schaars zijn, is verdere automatisering enorm relevant zo niet bepalend voor onze bedrijfsvoering. Ondanks het feit dat Jos binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zijn wij zeer verheugd dat Jos nog enige tijd wil blijven bijdragen in onze ambitie tot meer efficiency. ”, zo sluiten Chris en Dion het gesprek af.