Modiform: engineering op maat

Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transporten verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver daarbuiten. Wereldwijd leveren zij meer dan 10.000 unieke artikelen. Hans Meijer is sinds 2016 Teamleider Product Development bij Modiform. In 2017 werd het noodzakelijk de afdeling uit te breiden met een Tooling Engineer. Lees verder hoe Wepro deze gedachte wist om te buigen naar een project op maat.

Transitie en standaardisatie

Modiform is een familiebedrijf waar iedereen hard werkt en met elkaar problemen oplost. Het bedrijf zit in een transitiefase en standaardisatie is meer en meer gewenst. Hierdoor ontstond op de afdeling van Hans de gedachte tot capaciteitsuitbreiding maar ook een gewenste en noodzakelijke overgang naar een ander  tekenprogramma. Het programma dat Modiform gebruikte kon weliswaar goed tekenen, maar schoot parametrisch tekort. Het voordeel van parametrisch ontwerpen is dat aanpassingen in een ontwerp automatisch worden doorgevoerd zonder dat dit veel (nieuw) tekenwerk vergt. Voordat Hans bij Modiform aan de slag ging, oriënteerde hij zich op de arbeidsmarkt en kwam in contact met Ties Haket. Wat hem vooral aansprak, was de manier waarop Wepro met haar projectcollega’s omgaat. Hans voelde nadrukkelijk dat Wepro haar (potentiële collega’s) centraal stelt. Ook de wijze waarop Wepro contact met hem onderhield en bleef onderhouden, voelde als een warm bad. Het credo ‘De vent maakt de tent’ gaat volgens Hans zeker op voor Wepro!

Capaciteitsuitbreiding

Het was dus ook niet vreemd dat Hans contact zocht met Wepro toen hij groen licht kreeg om op te schalen. Hij benaderde meerdere bureau’s. De reden dat hij Wepro vroeg om voor de uitbreiding te zorgen, was de manier waarop Laurens Priester de vraag benaderde. “De matrijzen die Modiform maakt, worden niet hier gefabriceerd. Het product is veel van hetzelfde en de onderliggende gereedschappen hebben eenzelfde karakter. Als er dus iets in de afmetingen en vorm van de producten moet veranderen, heeft de afdeling baat bij een programma dat ook kan parametriseren. De gewenste standaardisering en de daaraan voorafgaande transitiefase, moet in de toekomst vooral leiden tot tijdwinst. Laurens luisterde goed naar mijn verhaal en naar de vraag achter de vraag. Hij stelde op een gegeven moment voor om niet een tooling engineer in te zetten die met het nieuwe tekenprogramma SOLIDWORKS kon werken, maar te kiezen voor een projectmatige benadering en invulling van het vraagstuk en een technisch specialist in te zetten die tegelijkertijd het tranisitieproces kon begeleiden” aldus Hans. Zo kwam Bobby Bröker (26) in beeld en hij werd min of meer een kwartiermaker.

Solidworks

Bij de keuze voor een nieuw tekenprogramma deed de afdeling van Hans het voortraject en uiteindelijk kreeg het programma SOLIDWORKS de voorkeur. De afdeling vond in Bobby een goede sparringpartner en een projectcollega met kennis van SOLIDWORKS. Bobby kan volledig zelfstandig werken, toont initiatief en is proactief. Ook gaat hij snel op zoek naar informatie of neemt contact op met de leveranciers van SOLIDWORKS, wanneer hij iets niet zelf kan achterhalen. Hij heeft aan een half woord genoeg. Wanneer hij Modiform na het project verlaat, laat hij zeker wat achter waarmee Modiform verder kan.

Stip aan de horizon

In het transitieproces is het belangrijk om te weten waar Modiform naar toe wil. Wat is de stip aan de horizon en waar moet die toe leiden? Daarover is iedereen het eens: een verregaande doorvoering van de automatisering en een verdieping van de materie. De winst bestaat erin dat de doorlooptijd, de time to market, tien tot twintig procent efficiënter kan. De afdeling kan meer gestructureerd werken en is er sprake van kwaliteitsverbetering. Modiform zal een efficiëntieslag maken in de standaardisatie, ook naar toeleveranciers toe. Hans heeft voor zijn afdeling een to-do lijst gemaakt. Allereerst moesten alle instellingen van SOLIDWORKS helemaal in orde zijn. Daarna werd met een simpel product begonnen om alles uit te proberen. Het draagvlak was zeker aanwezig.

De rol van wepro

In het project met Modiform komen opdrachtgever, projectcollega en team- en accountmanager tot de volgende aanbevelingen:

  • Gebruik projecten zoals deze bij Modiform actief om (nieuwe) opdrachtgevers te overtuigen om met Wepro in zee te gaan, oftewel de actieve referent;
  • Investeer naast technische kennis ook in soft skills van een medewerker. Het vraagt van een technisch specialist andere skills dan alleen vakinhoudelijke kennis om bijvoorbeeld contactpersonen bij opdrachtgevers te overtuigen van een nieuwe visie of standpunt.
  • Stel de ambitie en mogelijkheden van de projectcollega centraal en anticipeer tijdig op volgende stappen. Bobby is zo iemand die nog veel meer in zijn mars heeft en het staat vast dat Wepro en Bobby nog menig project met elkaar zullen uitvoeren.

Bobby vult aan: een plantenbakje ontwerpen vraagt veel engineering. Het maken van parametrische modellen in SOLIDWORKS is uitdagend en leuk. De opdracht om als kwartiermaker in dit transitieproces op te treden heeft ook een grote rol gespeeld. Het product in combinatie met een productieomgeving dragen hieraan bij, net als de diversiteit van dit project en het idee dat je iets aan het maken bent. De doorslaggevende reden om dit project te accepteren was het enthousiasme van de Wepro team- en accountmanagers in combinatie met de ontvangst en toelichting door Hans over deze interessante opdracht.

Ondersteuning Modiform