Nedap: optimalisatie systemen individueel diermanagement

Nedap Livestock Management biedt oplossingen voor automatisering en verhoging van de efficiency binnen de melkvee- en varkenshouderij, gebaseerd op het principe van individuele dierherkenning. De Nedap Livestock management systemen monitoren 24/7 wereldwijd miljoenen koeien en varkens. Individuele dierherkenning vormt de rode draad in hun innovatieve automatiseringsoplossingen. Wepro biedt ondersteuning aan deze Nedap marktgroep op het gebied van mechanica. Met name op het gebied van de varkenshouderij biedt dit veel uitdagingen.

De varkenshouderij omvat veel marktgebieden, die stuk voor stuk worden bediend door Nedap. Doorloopvoerstations voor (drachtige) zeugen, sorteermachines om vleesvarkens uit te sorteren op basis van gewicht en groei, en Pig Performance Testers voor de fokkerij zijn hier enkele voorbeelden van. Deze systemen moeten niet alleen bestand zijn tegen het ammoniakrijke stalklimaat in de varkenshouderij, maar ook zeker tegen de nieuwsgierigheid en de brute kracht van de varkens zelf. Als er ergens een mogelijkheid is tot misbruik van het systeem, kun je ervan uitgaan dat varkens die weten te vinden.

Door Wepro wordt met behulp van Solidworks verbeteringen aan bestaande producten en concepten voor nieuwe marktkansen uitgewerkt. Door de onvoorspelbaarheid van diergedrag ontkom je hierbij niet aan uitvoerige veldtesten. Niet zelden blijkt hieruit dat bedachte oplossingen toch niet het gewenste resultaat bieden, waarna de ontwikkeling flink aangepast moet worden.

Wanneer een concept werkend en varkensproof is bevonden, wordt het gereed gemaakt voor productie. Gezien het lopende uitbestedingstraject waarin Nedap zich bevindt, moet alle productdocumentatie tot in de puntjes op orde zijn zodat een willekeurige leverancier hier zonder verdere toelichting mee uit de voeten kan. Niet alleen technische tekeningen, maar ook verpakkingstekeningen, inkoopgegevens en milieuverklaringen horen hierbij.

De pakketten Smarteam en Aton worden gebruikt voor revisiebeheer van modellen respectievelijk documentatie. Solidworks Composer tenslotte, wordt gebruikt om de technisch schrijvers te ondersteunen met behulp van al dan niet bewerkte afbeeldingen van de gemaakte 3D-modellen.

Nedap individueel diermanagement