Rijk van de Pol

Sinds november 2013 maakt Rijk van de Pol (32) deel uit van het team technische specialisten bij Wepro Ingenieursbureau. Begonnen als software engineer heeft Rijk zijn vaardigheden verbreed tot hardware engineering en is hij thans E-PLAN engineer.

Rijk is geboren en getogen in Nijkerk, waar hij nog steeds woonachtig is samen met zijn vrouw. Nadat hij met zijn ouders in het buitengebied heeft gewoond, trok hij in 2017 weer terug naar de stad Nijkerk. Dat was wel even wennen, weer buren om je heen. Enkele keren per maand komen er gehandicapte logeerkinderen over de vloer. Rijk en zijn vrouw, werkzaam in de gehandicaptenzorg, zetten zich hiervoor in om zodoende de ouders enige ontlasting van zorgtaken te kunnen bieden. Een dankbaar initiatief! In zijn spaarzame vrije tijd gaat Rijk er graag op uit met de caravan.

Rijk van de Pol

Breed opleiden biedt mij veel perspectief

Na de basisschool ging Rijk naar het VMBO, waar hij de keuze maakte voor Elektrotechniek. Hij zette zijn studie voort op het MBO waar Rijk koos voor een verbreding, namelijk de richting Metalektro (metaal, elektro én programmeren. Hier werd hem mede door docenten geadviseerd om door te gaan naar het HBO en daar de richting Industriële automatisering te volgen. Programmeren vond hij zelf ook het leukst op het MBO, dus was deze keuze voor hem min of meer logisch. ”Je hebt bovendien gelijk zicht op het resultaat en dat spreekt mij aan”.

Tijdens zijn HBO-studie werkte Rijk al enkele uren per week bij een elektotechnisch installatiebureau. Hier maakte hij tekeningen van monteurs digitaal met behulp van het programma E-PLAN.

Na afronding van de studie nam Rijk uitgebreid de tijd om een passende baan te vinden. Zo begon hij zijn carrière bij een bedrijf die ook met regelmaat projectmatig samenwerkt met Wepro. Na enige tijd werd Rijk dan ook ingezet op een project van Wepro en was het contact geboren.

Tijdens deze doorleenperiode vond hij het contact met de team- en accountmanager van Wepro beter en prettiger dan met zijn toenmalige werkgever. “Er was meer afstemming met mij, er wordt niet klakkeloos met mijn CV gestrooid,  maar zeer gericht en weloverwogen gezocht naar een passend project. Ook de persoonlijke aandacht en interesse in wie ik ben als persoon sprak mij aan.  In goed overleg mocht en kon ik in 2013 de gewenste overstap maken naar Wepro”.

Veelzijdigheid in opdrachten heeft mij verrijkt

Vanaf zijn start in 2013 heeft Rijk maar liefst 15 verschillende projecten bij 12 opdrachtgevers uitgevoerd. Hiermee is Rijk een zeer ervaren projectengineer binnen Wepro, die vele facetten van het vak beheerst.

Rijk heeft projecten gedaan van zeer uiteenlopende aard. Zo was hij betrokken bij inbedrijfstellingen van machines, heeft hij storingsdiensten gedaan, schreef hij software voor het bedienen van bijvoorbeeld spoorwegovergangen, bouwde hij later in zijn carrière ook aan diverse hardware-oplossingen, zoals een schakelkast voor bovenloopkranen in fabriekshallen en heeft hij zich door de jaren heen steeds verder kunnen bekwamen in het programma E-PLAN. Ook het uitvoeren van procesverbeteringen behoort inmiddels tot zijn palmares.

“Wat mij in alle projecten opviel, is de verscheidenheid in cultuur en werkwijze bij de diverse opdrachtgevers. Zo kwam ik in organisaties waar de prestatiedrang erg hoog was, echter miste ik dan de samenwerking en de collegialiteit. Bij andere opdrachtgevers is alles zeer strak georganiseerd. Soms ben je met slechts een onderdeel van het geheel bezig en in een andere situatie werk je aan vier tot vijf projecten tegelijk. Heel divers.”

In het begin kwam Rijk in de software engineering in hectische situaties terecht als er zich bijvoorbeeld een storing voordeed. Snel oplossen is dan prioriteit één en er kan op zo’n moment best veel druk uitgeoefend worden. “Zeer leerzaam en bevredigend als je het dan weer oplost, echter na enige tijd had ik wel behoefte aan meer regelmaat en structuur in mijn werk. Ik besloot daarom om mijzelf  verder te bekwamen in de hardware engineering, waar de omstandigheden ook beter aansluiten bij mij als persoon. Tot deze conclusie ben ik gekomen, mede op grond van de gesprekken die ik hier regelmatig over heb met mijn team- en accountmanager”.

Projectenwerk is wederzijds meerwaarde creëren

Door de jaren heen heeft Rijk zijn bijdrage kunnen leveren bij meerdere projecten.  “Het is mooi om aanvullend te kunnen zijn bij opdrachtgevers. Je ziet bij opdrachtgevers vaak dat dingen worden opgelost vanuit routine; de inzet van mij als projectengineer betekent dat ik meerwaarde kan creëren door de kennis die ik meebreng vanuit de diverse voorgaande projecten. Of ik haal de kennis op via het uitgebreide netwerk collega’s binnen Wepro.

Voor mij als projectengineer is het erg fijn dat ik na enige tijd weer in een andere omgeving kom. Daarmee blijft mijn job bij Wepro steeds weer uitdagend en bovendien leer ik overal weer nieuwe technieken en culturen kennen. Ook de omgang met verschillende persoonlijkheden is zeer leerzaam geweest, doordat je op de diverse projecten steeds met andere personen samenwerkt”.

Het talentontwikkelprogramma (TOP) van Wepro is onderscheidend

Wepro biedt veel ruimte voor training en ontwikkeling. Zowel op vaktechnisch gebied maar ook als persoon. “Ik heb al menig cursus kunnen volgen. Op technisch vlak heb ik deelgenomen aan PRINCE2, PLC programmeren, E-PLAN, diverse NEN cursussen en op persoonlijk vlak bijvoorbeeld de cursus interpersoonlijke vaardigheden. Deze laatstgenoemde softskill training was zeer waardevol voor mij en heb ik veel van geleerd. Hoe je omgaat met andere mensen en hoe jij overkomt op anderen. Thema’s die je niet echt op de opleiding meekrijgt.”

Samenwerking met team- en accountmanager is key

De relatie met de team- en accountmanager is zeer belangrijk en bepalend. “Je hebt wekelijks contact en de team- en accountmanager moet wel steeds inspelen op mijn ambities, wensen en behoeften, maar ook eventuele zorgen. Want je komt soms ook in situaties terecht die niet lekker lopen en dan is de interactie met de team- en accountmanager zeer belangrijk. Gelukkig krijg ik in zo’n geval veel begrip en wordt er ook altijd een oplossing gezocht en gevonden. Naast aspecten van het werk bespreek je met je team- en accountmanager ook persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld hoe het met je gaat, wat je in het weekend gaat doen om eens wat te noemen. Overigens, de feesten en vakgroepoverleggen die elk kwartaal worden georganiseerd, zijn bij uitstek geschikt om ook andere collega’s goed te leren kennen. Het geeft een gevoel van samenwerken en binding met mijn werkgever Wepro. Het betekent natuurlijk wel dat je jezelf open moet stellen en ook wel wat van jezelf moet prijsgeven. In de toekomst wil ik me graag nog meer inzetten voor de ontwikkeling van Wepro en mezelf. Bijvoorbeeld door het coachen van nieuwe jonge collega’s of de overdracht van opgedane kennis en ervaring”.