Spierings: doorontwikkeling cityboy mobile torenkraan

Wepro Ingenieursbureau biedt momenteel ondersteuning in de doorontwikkeling van de cityboy mobile torenkraan bij Spierings kranen te Oss. Spierings kranen heeft een rijke historie in de engineering en productie van mobiele torenkranen. Alle producten van Spierings kranen worden in huis bedacht, ontworpen, gebouwd en getest. Afname van kranen vindt wereldwijd plaats, wat voor een grote diversiteit aan producten zorgt.

Innovatieve technieken, zoals hybride aandrijvingen, zijn bij Spierings de drijfveer voor nieuwe producten. De kans om deze technieken te implementeren in een kraan, brengt vele uitdagingen met zich mee. Echter heeft dit wel als gevolg dat ieder onderdeel van bestaande ontwerpen nog eens tegen het licht moet worden gehouden. Zo is de totale massa van een kraan een beperkende factor in het ontwerp. Daar de wetgeving de as-last van een voertuig beperkt tot 12 ton, kan een kilo besparing in de constructie ruimte bieden om andere technieken te implementeren in de kraan.

De bijdrage van Wepro betreft diverse engineeringuitdagingen omtrent de mast van de torenkraan. De mast is het verticale component van de kraan, gemonteerd tussen het chassis en de giek. De mast bestaat uit 3 delen, die in elkaar schuiven tijdens transport. De cityboy kraan maakt gebruikt van één (i.p.v. traditioneel 2 cabines) cabine. Deze cabine wordt gebruikt voor zowel het verrijden van de kraan als tijdens operatie. De cabine wordt naast de mast omhoog gebracht zodat de machinist maximaal zicht heeft op zijn werk. Het heffen van de cabine brengt diverse uitdagingen met zich mee, waar hier bij voorgaande kranen geen sprake van was. Wepro Ingenieursbureau heeft gewerkt aan delen van de lier waarmee de cabine wordt gelift, in samenwerking met afdeling ‘FEM-analyses’ diverse aanpassingen in de constructie doorgevoerd en in detail uitgewerkt.

Spierings City Boy Mobile