Duurzaamheid Update: december 2023

Wepro Duurzaam december 2023 Bij Wepro is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geen loze kreet, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. We geloven in de kracht van de 3P’s van MVO: People, Planet en Prosperity. Het welzijn van onze collega’s, het behoud van het milieu en een gezond bedrijfsresultaat zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar […]